2006/Dec/28

คิ ด ถึ ง*

อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ที่ แ บ บ ว่ า

คิ ด ถึ ง ลิ ซึ่ ม

คิ ด ถึ ง ม๋ า แ ว่ น สุ ด ใ จ. . .*

ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้ว ^^

แระก้ได้เจอกันเมื่อ 2 วันก่อนนี่เอง ^^

. . . . . . .

ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์*

ผ่านไปได้ด้วยดีนะ ^^

พี่ที่คณะเค้าพาทิพย์ไปบูมแย้ว ^^

ส่วนอาจารย์ก้น่ารักดี ^^

แต่อยากติดเภสัชที่มหิดลจังเลย ^^

ได้เพื่อนใหม่ด้วยละ

น่ารักเชียะ

เป็นเด็กพระปฐมวิทยาลัยน่ะ

นี่ก้กะว่าจะไปคุยเอมกะเค้า

แต่คอมมานก้ไม่อำนวยซะเลยเนี่ย - -"

รอให้เค้าส่งเมลกลับมาอยู่

จะส่งกลับมามั้ยหว่า??

เหอะๆ

. . . . . . .

ม๋ า แ ว่ น*

เ ค้ า รั ก ม๋ า แ ว่ น จั ง

อ ย า ก ใ ห้ เ ร า รั ก กั น ต ล อ ด ไ ป จั ง

อ ย า ก ใ ห้ เ ร า มี กั น แ ล ะ กั น ต ล อ ด ไ ป

ไ ด้ มั้ ย ค ะ ค น ดี ? ?

ถึ ง เ ค้ า จ า ขี้ ง อ น ขี้ หึ ง ต ะ พึ ด ต ะ พื อ

ก้ อ ย่ า เ บื่ อ กั น น๊ ะ. . .*

คิ ด ถึ ง ที่ สุ ด . . .*

รั ก ที่ สุ ด . . .*

. . . . . . .

เ ร า จ ะ รั ก กั น ต ล อ ด ไ ป น ะ. . .*

. . . . . . .

ใ ช่ มั้ ย ค ะ ? ?

. . . . . . .

ต อ น ที่ เ ร า อ ยู่ กั น ส อ ง ค น

เ ค้ า มี ค ว า ม สุ ข ม๊ า ก ม า ก น ะ ค ะ ค น ดี. . .*

อ ย า กอ ยู่ ด้ ว ย กั น ต ล อ ด ไ ป จั ง เ ล ย ^^

. . . . . . .

พี ก ะ เ อ ส*

* คิ ด ถึ ง ลิ ซึ่ ม

* คิ ด ถึ ง พี่ ต่ า ย สุ ด ใ จ ^^

* ทิ พ ย์ รั ก พี่ ต่ า ย ที่ สุ ด เ ล ย น ะ *-----*

* อ ย า ก อ ยู่ ด้ วย กั น ต ล อ ด ไ ป จั ง เ ล ย ^^

Comment

Comment:

Tweet


#21 by อ้อ (125.27.222.106) At 2009-08-22 11:17,
#22 by อ้อ (125.27.222.106) At 2009-08-22 11:17,
#18 by อ้อ (125.27.222.106) At 2009-08-22 11:17,
#19 by อ้อ (125.27.222.106) At 2009-08-22 11:17,
#20 by อ้อ (125.27.222.106) At 2009-08-22 11:17,
#17 by อ้อ (125.27.222.106) At 2009-08-22 11:17,
ร้ากแพร 1/3 แต่มันเสีอกคบกะอีพี่ออย

#16 by นมเย็น (203.155.174.129) At 2009-01-10 15:45,
ร้ากแซน ม.2 แต่มันคบกะเนม
#15 by นมเย็น (203.155.174.129) At 2009-01-10 15:41,
นมเย็นเลิกกะเนมแย้ว อีนมเย็นเสียจัยจัง
#14 by นมเย็น (203.155.174.129) At 2009-01-10 15:38,
อีนมเย็น 19 โคตรน่าร้ากเลยฟะ
#13 by นมเย็น (203.155.174.129) At 2009-01-10 15:36,
ดาวกับมิ้วเป็นแฟนกัน
#12 by ดาว (203.147.20.52) At 2008-07-15 19:10,
มิ้วทอม1/9ก็น่ารัก อาวกับมิ้วน่ารักที่สุด
#11 by mlik (203.147.20.52) At 2008-07-15 19:08,
ดาว1/9น่ารักจัง
#10 by milk (203.147.20.52) At 2008-07-15 19:06,
ม.1น่ารักโดยเฉพาะห้อง1/9
#9 by milk (203.147.20.52) At 2008-07-15 19:05,
มาเม้นหั้ยน้องทิพย์ง้ะ
นู๋ดองไดน่ะรุม่ะ 55+

Tc*

อัพใหม่ได้แระน๊า
#8 by o~JuM!!~o (202.129.46.206 /202.129.46.206) At 2007-01-04 19:04,
ขอให้นุกสนานกับชีวิตมหาลัยนะคะ และขอให้สมหวังในความรัก รักกันนานๆ และตลอดไปนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่า
#7 by cha_ame At 2006-12-30 10:21,
สวยจัง ชอบ ๆ ชมพู - ดำ


ติดเเล้วดีจายด้วยค่ะ

หวานจัง กับเเฟนน่ะ อิจฉา *-*


บ๊ายบายน๊า
#6 by F e w w y At 2006-12-29 22:41,
เม้นท์ๆจ้า


จะปีใหม่แร้น แหะ ๆ

มีความสุขมากๆน่ะงับ

มีคนที่เรารักอยู่ทั้งคน

มีความสุขอยู่แระโน๊ะกั๊บ

ดีแย้วงับ ไม่ค่อยทะเลาะกันแย้ว

ไปแร้นน้า บ๊ะบายจ้า
#5 by ◕ Aom ◕ At 2006-12-29 15:43,
สัมภาษณ์คณะไหน มหาลัยไหน หรอครับขอให้สมหัวงนาครับ

#4 by ※〖 - ๐ MoO`PaE ๐ - 〗※ ★™ At 2006-12-29 06:55,
พี่ก็คิดถึงทิพย์มากๆๆๆๆเหมือนกัน
แล้วก็รักทิพย์มากๆๆๆๆๆด้วย
ตอนที่เราอยู่ด้วยกันพี่ก็มีความสุขม๊าก....กมาก
ไม่อยากให้ทิพย์กลับเลย
อยากให้อยู่กับเค้าตลอดไป
เราจะรักกันตลอดไปจ๊ะ
#3 by (124.121.38.240) At 2006-12-28 21:50,


น่ารักดีคับ

สมหวังๆน่ะค๊าบๆ
#2 by ฤดูใบไม้ง่วง At 2006-12-28 17:01,เจิมส์*รักม๋าแว่นสุดจัย!!
#1 by ஐ๑. At 2006-12-28 17:00,